Pestlőrinci Gyülekezet Története


Tisztelt Vendégeink és Testvéreink!

Talán még mi magunk is elcsodálkozunk azon, hogy milyen régóta vannak már ebben a városrészben adventisták. A krónika egy családdal kezdődik – Bese Jánossal és nejével –, akiknek ma késő leszármazottait, unokáit is itt köszönthetjük körünkben, név szerint: Huszár Lászlónét, Rónaszegi Lajosnét és Patakiné Bán Piroskát. Isten áldja meg őket!
       1913/14-et írunk, amikor Bese János megismeri az adventistákat, és keresztség által csatlakozik hozzájuk. A nagy esemény után a Bese család csoportot szervez Pestszentimrén, amelynek egyik oszlopos tagja egy távoli rokon, Schubert Ferencné is. Ez a csoport átjár Soroksárra, ahol egy misszionárius lelkész, August Dörner tart evangelizációkat a soroksári sváboknak. Ehhez csatlakozik a Bese János által szervezett csoport is. A Bese családot 1918-ban felveszik a budapesti gyülekezet tagjai közé; ebben az évben evangelizál Budapesten Huenergardt lelkész.
       1926-ban magalakul Kispesten az önálló Adventista Gyülekezet; kezdetben idejárnak a pestszentimreiek és a pestszentlőrinciek is.
       1932 egy különleges dátum – az országos konferencia döntéseit illetően –, amikor is 17 taggal önálló gyülekezet alakul a kerületünkben.
       1939-ben betiltják az Adventista Egyházat. Ám elődeink hitüket nem adják fel, házaknál, csoportokban gyűlnek össze. E nehéz időkben lelkészeinket zaklatják, üldözik, sőt még tettlegesen is bántalmazzák őket.
       1945 hoz változást a hitéletünkben. Megalakul gyülekezetünk elődje, a XVIII. kerület Batthyányi u. 188. szám alatt. Kezdetben idejárnak a pestszentlőrinciek, -imreiek mellett a vecsésiek és a pesterzsébetiek is. Később megalapítják a gyülekezeteiket saját településükön.
A Batthyányi utcában a helybeliek maradnak, de így is kevésnek bizonyul a férőhely, ám ekkor változás megy végbe. Dobos József vezető presbiter vezetésével megvételre kerül a Petőfi u. 22. szám alatti jelenlegi gyülekezeti házunk. Ez 1947. októberben történt. E gyülekezeti házat átalakították, felszentelésére 1947 decemberében került sor. Az avatás szertartását Stoics István vezető lelkész tartotta. A gyülekezet legnagyobb taglétszáma 156 megkeresztelt tag volt, családjaikkal együtt.
 
Lelkészeink voltak:
Lenk Lajos,
Négyesi János,
Vankó Mihály,
Id. Szigeti Jenő,
Hangyás István,
Agárdi István (két alkalommal),
Jávor István,
Zarka Dénes,
Dr. Szigeti Jenő,
Id. Erdélyi László,
Zarka Péter,
Ócsai Tamás,
Dr. Tokics Imre,
Farkas Dániel (három alkalommal),
Simon Zsolt,
Bodnár János,
Henter Barna (jelenlegi lelkipásztor).
 
Hitelvek
 1. A Szentháromság
 2. Az Atya Isten
 3. A Fiú
 4. A Szentírás
 5. A Szentlélek
 6. A teremtés
 7. Az ember természete
 8. A nagy küzdelem
 9. Krisztus élete, halála és feltámadása
 10. A megváltás élménye
 11. Növekedés Krisztusban
 12. Az egyház
 13. A maradék és küldetése
 14. Krisztus testének egysége
 15. A keresztség
 16. Az úrvacsora
 17. Lelki ajándékok és szolgálatok
 18. A prófétaság ajándéka
 19. Isten törvénye
 20. A szombat
 21. A sáfárság
 22. Keresztény magatartás
 23. Házasság és család
 24. Krisztus szolgálata a mennyei templomban
 25. Krisztus második eljövetele
 26. Halál és feltámadás
 27. A millennium eseményei és a bűn vége
 28. Az új Föld
   

A hitelvek részleteit, leírásait megtalálja a hivatalos weboldalon.

   

 

 

GALÉRIA

MÉDIA

KAPCSOLAT